Welkom

Het Schrijverspodium organiseert openbare dichtwedstrijden waarin de uitslag niet door een jury wordt bepaald, maar door de deelnemers zelf: als deelnemer mag u namelijk elk ingezonden gedicht op kwaliteit beoordelen. De punten die dat oplevert, worden uiteindelijk opgeteld, waarmee de uitslag een feit is. Tijdens de wedstrijd worden auteursnamen bovendien geanonimiseerd zodat een eventuele reputatie bij de beoordeling geen rol speelt. Een volkomen democratische schrijfwedstrijd dus, waarin uw stem even belangrijk is als die van de andere deelnemers. Maar hoe meer u stemt, hoe meer invloed u uitoefent...

Schrijverspodiumprijslogo